PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS SBAS

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 17 de març fins el dia 31 de març de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS ALS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL