PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL ARQUITECTE/A SUPERIOR (A1)

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 19 de febrer fins el dia 5 de març de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTE/A SUPERIOR (A1) EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ O PERSONAL LABORAL TEMPORAL