PROCÈS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ARQUITECTE (A1)

Termini presentació sol·licituds: des del dia 16 de juliol de 2021 fins el dia 30 de juliol de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ARQUITECTE (A1)