PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'EDUCADORS/ES SOCIALS SBAS

Termini de presentació sol.licituds; des del dia 20 de març fins el dia 29 de març de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'EDUCADORS/ES SOCIALS ALS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL.