PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ENCARREGAT/DA DE DEIXALLERIA

Termini de presentació de sol.licituds; des del el dia 24 d'abril fins el dia 8 de maig de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'ENCARREGAT/DA DE DEIXALLERIA