PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MEDIADOR INTERCULTURAL

Presentació de sol·licituds; des del dia 5 de juny de 2021 fins el dia 21 de juny de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA PER COBRIR NECESSITATS TEMPORALS DE MEDIADOR INTERCULTURAL.