PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS

Termini de presentació de sol.licituds; des del el dia 24 d'abril fins el dia 13 de maig de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS (RÈGIM FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ O PERSONAL LABORAL TEMPORAL)