PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'INTEGRADOR SOCIAL: CENTRE OBERT DE PALAMÓS

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 10 de març fins el dia 24 de març de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'INTEGRADOR SOCIAL D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA: SERVEI ATENCIÓ DÏURNA CENTRE OBERT DE PALAMÓS