PROCÈS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER AL CENTRE TRAMUNTANA

Presentació de sol·licituds; des del dia 5 de juny de 2021 fins el dia 21 de juny de 2021.

PROCÈS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER AL CENTRE TRAMUNTANA DE PALAFRUGELL.