PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER CENTRE TRAMUNTANA

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 26 de març fins el dia 9 d'abril de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER PEL CENTRE TRAMUNTANA