PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'OFICIAL 2A JARDINER PEL CENTRE TRAMUNTANA

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 25 de març fins el dia 8 d'abril de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 2A JARDINER PEL CENTRE TRAMUNTANA