PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL DE TÈCNIC GRAU MITJÀ INFORMÀTIC (A2)

Presentació de sol.licituds; des del dia 29 de maig fins el dia 7 de juny de 2021.

PROCÈS SELCTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL DE TÈCNIC GRAU MITJÀ INFORMÀTIC (A2) EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ O PERSONAL LABORAL TEMPORAL