PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL DE TÈCNIC GRAU SUPERIOR D'EMPRESA

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 27 de març fins el dia 10 d'abril de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL TÈCNIC GRAU SUPERIOR D'EMPRESA