PROCÈS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL MONITORS AL CENTRE OCUPACIONAL TRAMUNTANA

Presentació de sol·licituds; des del dia 5 de juny de 2021 fins el dia 21 de juny de 2021.

PROCÉS SELECTIU PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITOR AL CENTRE OCUPACIONAL DEL CENTRE TRAMUNTANA.