PROCÉS SELECTIU PER CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'EDUCADORS SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Termini de presentació de sol.licituds: des del 25 de febrer fins el dia 9 de març de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'EDUCADORS SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA