PROCÈS SELECTIU PER CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL DE TÈCNIC SUPERIOR PONÈNCIA D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 11 de setembre fins el dia 27 de setembre de 2021

PROCÈS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC SUPERIOR PER LA PONÈNCIA D'AVALUACIÓ AMBIENTAL