PROCÈS SELECTIU PER LA CREACIÓ BORSA TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES FAMILIARS EBAS

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 11 de setembre fins el dia 27 de setembre de 2021

PROCÈS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES FAMILIARS PELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL.