PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'EDUCADORS SOCIALS ALS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 29 d'octubre fins el dia 7 de novembre de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'EDUCADORS SOCIALS ALS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL.