PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 1A NETEJA D'INSTAL.LACIONS

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 13 d'agost fins el dia 1 de setembre de 2020