PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'AUXILIAR DE MONITOR CENTRE TRAMUNTANA

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 7 octubre fins el dia 21 d'octubre de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'AUXILIAR DE MONITOR PEL CENTRE OCUPACIONAL TRAMUNTANA