PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER CENTRE TRAMUNTANA

Termini de presentació sol·licituds; del 29 de setembre fins el dia 18 d'octubre de 2021

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 1A JARDINER PEL CENTRE TRAMUNTANA