PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL TÈCNIC ESPECIALISTA INFORMÀTIC

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 6 d'octubre fins el dia 20 d'octubre de 2021

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC ESPECIALISTA INFORMÀTIC