PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 2A JARDINER

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 12 d'agost fins el 31 d'agost de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 2A JARDINER PEL CENTRE TRAMUNTANA.