PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TREBALL TEMPORAL DE TÈCNICS GRAU MITJÀ OCUPACIÓ

Termini de presentació sol.licituds: des del dia 6 octubre fins el dia 20 octubre de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA TEMPORAL DE TÈCNICS GRAU MITJÀ D'OCUPACIÓ PER L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.