PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC PER L'OFICINA TÈCNICA

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 11 d'agost fins el dia 30 d'agost de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC PER L'OFICINA TÈCNICA COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA