PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ARXIVER/A COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA

Termini de presentació de sol.licituds: des del dia 31 de juliol fins el dia 19 d'agost

PROCÈS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ARXIVER/A COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA