PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADORA SOCIAL AL CENTRE TRAMUNTANA

Termini presentació de sol.licituds; des del dia 11 de novembre fins el dia 30 de novembre de 2020

PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADORA SOCIAL AL CENTRE TRAMUNTANA