Procés selectiu tècnic grau mitjà d'ocupació pel programa Treball i Formació- SOC Núm. Oferta 7470

PROCÉS SELECTIU DE TÈCNICS GRAU MITJÀ D'OCUPACIÓ PEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ- SOC NÚM.OFERTA 7470