Procés selectiu tècnics grau mitjà orientació laboral pel Club de la Feina- SOC-Selecció 1-4-2022

Termini presentació al·legacions/reclamacions fins el dia 12 d'abril de 2022.