Procés selectiu tècnics grau mitjà orientació laboral pel Club de la Feina- SOC

PROCÉS SELECTIU DE TÈCNICS GRAU MITJÀ D'ORIENTACIÓ LABORAL PEL PROGRAMA CLUB DE LA FEINA-SOC-