Turisme

L’Àrea de Turisme està estretament lligada a les diferents oficines de turisme i també a les associacions turístiques privades. És el que s’anomena Comissió Turística (CT). Així, aquest ens s’ha convertit en un espai de diàleg entre el sector públic i privat, amb l’objectiu d’establir les accions a desenvolupar en matèria turística. L’objectiu global de la CT és establir una política turística comuna a la destinació Baix Empordà - Costa Brava amb la finalitat de treballar per la desestacionalització i per establir els avantatges competitius basats en la diferenciació i la qualitat.

Les accions de la CT es basen en cinc grans blocs: creació de productes, promoció i dinamització, qualitat, investigació i formació.

Presentació de l'Àrea de Turisme

 

Creació de productes

La diversificació de l’oferta és clau per al futur del turisme de la comarca. Per tant, al llarg dels anys, el Consell Comarcal, mitjançant l’Àrea de Turisme, ha impulsat la creació de les xarxes de turisme actiu (senderisme, cicloturisme i BTT), la gastronomia (promocionant les campanyes conjuntament i construint l’aula gastronòmica de l’Empordà ...) i l’oferta cultural (guia de museus i recopilació d’activitats culturals).

Presentació de la Xarxa de senders del Baix Empordà

Presentació de la Xarxa Tràmec

 

Promoció i dinamització

Desenvolupament d’accions per a la promoció i dinamització del turisme. Anualment, es planifica un pla d’accions que passa per assistir a fires i actes promocionals, participar en fam i press trips, establir i millorar els canals de comunicació amb els agents del turisme, editar publicacions, etc. Tot plegat amb el suport de la web de turisme:

www.visitemporda.com

 

Qualitat

El Pla de Qualitat en Destinació té l’objectiu de fomentar la qualitat en totes les empreses que directament o indirectament treballen en el sector turístic a partir de l’aplicació d’un manual de bones pràctiques. Un cop avaluada l’empresa, el Consell Comarcal atorga el distintiu del reconeixement al compromís de qualitat.

 

Investigació

La investigació és un punt clau per establir criteris d’innovació i millora de l’oferta. Cada dos anys es planteja un estudi d’investigació que permeti prendre les accions més encertades per a l’evolució sostenible del turisme a la destinació.

 

Formació

La millora del capital humà és essencial per a la bona gestió del conjunt del destí. Els esforços de l’Àrea de Turisme se centren a organitzar diferents jornades de coneixement del territori per als informadors turístics.

 

NORMATIVA

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

 

DESTINATARI

Ajuntaments de la comarca, entitats i empresariat, turistes i visitants, residents de la comarca

 

FUNCIONS

Serveis

 • Servei de gestió, manteniment i difusió de les xarxes de turisme actiu de la comarca
 • Servei d’informació, difusió i comunicació turística
 • Servei de desenvolupament turístic local per a petits municipis
 • Servei d’informació i anàlisi de l’activitat turística
 • Servei de suport a l’emprenedoria i consolidació turística
 • Servei de suport i acompanyament a les empreses turístiques
 • Servei d’informació i assessorament en projectes per a la millora de la competitivitat (qualitat, accessibilitat, sostenibilitat, etc.)
 • Servei de desenvolupament de recursos turístics i creació de producte

Principals projectes

 • Pla de Qualitat Turística en Destinació (SICTED)
 • Pla d’Accessibilitat turística del Baix Empordà
 • Desplegament de la Marca Empordà
 • Foment de la sostenibilitat i el turisme responsable
 • Gestió de l’Observatori del turisme del Baix Empordà
 • Foment de la gastronomia, el producte local i la marca de garantia Productes de l’Empordà
 • Foment del turisme cultural i de l’oferta museística

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Marc Genés Portaspana

Correu electrònic: turisme@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 64 23 10

Adreça: Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, Bxs. 17100 La Bisbal d’Empordà

Horari d’atenció al públic: 8h a 15.30

Web pròpia: https://visitemporda.com/ca/