La Tallada d'Empordà

El municipi de la Tallada d’Empordà comprèn, a part del cap de municipi, els nuclis de Canet de la Tallada, Maranyà i Tor. El terme s’estén per la plana al·luvial de l’esquerra del Ter i el Fluvià.

El nucli principal es concentra al lloc que ocupà el castell medieval, amb un petit eixample fins a la carretera. Algunes cases estan adossades als murs i les torres que encara resten de la muralla del castell, tant intramurs com extramurs. La gran torre que s’aixeca sobre l’absis semicircular de l’església de Santa Maria és l’element que més destaca del municipi. L’església és d’estil romànic i té l’aspecte auster i senzill característic dels temples construïts als segles XII i XIII en diferents localitats de la comarca.

El poble de Tor, nucli agregat, es troba al nord de la Tallada. Rep el seu nom d’una antiga torre de la qual no en queda cap resta. Sí que es conserva, en canvi, l’església romànica de Sant Climent, d’una sola nau amb absis semicircular, datada del segle XI.

El poble de Maranyà està enlairat i allunyat respecte als altres pobles que formen el municipi. El conjunt té interès arquitectònic: s’hi veuen obertures amb decoració senzilla i algun ràfec de teulada també decorat. L’església de Sant Esteve de Maranyà és romànica, d’una nau amb un absis semicircular. Va ser fortificada a la baixa edat mitjana. A la rodalia de Maranyà es van descobrir jaciments arqueològics, un dels quals contenia materials paleolítics.