Parlavà

El municipi de Parlavà s’estén per la plana d’inundació dels rius Ter i Daró, tot i que la seva part occidental està formada per petits pujols, el més elevat dels quals és el Montori. Parlavà és el cap de municipi, però el terme també comprèn el poble de Fonolleres i els veïnats de la Rutlla i Matabou.

El poble de Parlavà no té una estructura urbana gaire clara: tan sols a l’entorn de l’església hi ha una agrupació d’edificis distribuïts en carrerons estrets i curts, que semblarien assenyalar un antic recinte murat del qual no resten vestigis. Fora d’aquest nucli el poble s’allarga vers llevant i tramuntana en petits veïnats poc definits.

L’església parroquial està consagrada a Sant Feliu i és de planta romànica, tot i que fou alterada per una obra de fortificació i vàries reformes posteriors.

El poble de Fonolleres es troba a uns 2 km de Parlavà, a la plana. El seu nucli de població es concentra a l’entorn de l’església, que fou consagrada a Sant Cristòfol i és d’estil gòtic tardà, d’una sola nau i un absis poligonal a l’interior i semicircular a l’exterior, al damunt del qual s’alça una torre de fortificació.