Història

La nostra comarca ha estat habitada des de la prehistòria, amb els importants exemples de les coves del massís del Montgrí i l'important conjunt megalític conservat a les Gavarres i al massís de Cadiretes. Els romans no s'oblidaren de la zona, i el Baix Empordà fou romanitzat com tots els territoris de l'Imperi. Mentre que resten molts vestigis de la romanització, és difícil de copsar el pas dels visigots i els àrabs, ja que la proximitat amb el Regne Franc va fer que ràpidament es creessin uns comtats independents comandats per senyors feudals. El que abraçava la majoria de les terres baixempordaneses era el comtat d'Empúries. L'època medieval és la que ha deixat una petjada més notable i visible en la nostra arquitectura i urbanisme, com ho palesen els nombrosos pobles que conserven fortaleses i vestigis d'aquest període.

El Baix Empordà també patí les crisis dels segles XVI, XVII i XVIII: bandolers, pirates, desastres atmosfèrics, guerres, el Decret de Nova Planta... A principis del segle XIX tingué lloc l'esgarrifosa Guerra del Francès, que deixà una empremta molt forta en la mentalitat de la nostra gent. I quan tot just es començava a notar un cert redreçament econòmic arribà la fil·loxera; el daltabaix econòmic i social provocat per aquesta plaga va tenir com a conseqüència l'emigració de molts empordanesos a les colònies espanyoles d'Amèrica.

A final de segle, la Renaixença catalana va fer sorgir un esperit associatiu molt fort: ateneus i partits polítics van donar una forta embranzida cultural a la comarca. L'inici del segle XX confirmà la pèrdua de la darrera colònia americana, Cuba, i s'inicià un període de permanent inestabilitat política: cops d'estat, dictadura, república... Aquest ambient polític, social i econòmic inestable desembocà en l'esclat de la Guerra Civil. La nostra comarca, a causa de la proximitat de la frontera, va veure com molts dels seus morien o marxaven a França, però l'arribada del turisme donà un nou impuls a l'economia empordanesa. El 1978, finalment, es va instaurar la democràcia, que comportà la recuperació de la llibertat de gaudir de les nostres tradicions, la nostra llengua i la nostra cultura.