Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Per a dotar de serveis diversos i especialitzats a la ciutadania i als ens locals, per a garantir el desenvolupament responsable i sostenible de la comarca.

Prenent a les persones com a eix integrador de les seves àrees d'actuació, El Consell Comarcal del Baix Empordà té la missió de treballar pel benestar de la ciutadania de la comarca, dotant d'eines i recursos a les persones, al territori i a l'administració dels diferents municipis.


VISIÓ

L'administració de referència en la prestació de serveis a les persones i als ens locals de la comarca.

El Consell Comarcal del Baix Empordà és l'organisme públic de referència del territori per haver sabut posar al servei de les persones, el territori i l'administració, serveis especialitzats d'acompanyament en el desenvolupament global de la comarca.

 

VALORS

  • Territori. Servir a tot el territori del Baix Empordà és la nostra raó de ser. Per això ens preocupem per a garantir-ne la seva sostenibilitat, atenent tot el que afecti directa i indirectament al seu desenvolupament.
  • Proximitat. Treballem en col·laboració amb els diferents municipis atenent a les necessitats amb coneixement des d’una perspectiva propera i accessible.
  • Responsabilitat i confiança. Prenem decisions amb responsabilitat mesurant l’impacte que generen les nostres accions sobre les persones i els agents que ens fan confiança.
  • Persones. Prenem a les persones com a eix vertebrador de les nostres àrees d’actuació, que treballen per a garantir la igualtat de la ciutadania.
  • Competència. La competència de les nostres accions és el compromís que guia la nostra activitat.
  • Servei. Entenem el servei com una eina d’acompanyament a les persones del territori, així s’ha convertit en la nostra vocació.
  • Diversitat. El territori és divers, les persones són diverses, les necessitats són diverses, per això, de l’atenció a la diversitat, creix el nostre esperit de servei.