Òrgans de govern

ORGANIGRAMA

FUNCIÓ POLÍTICA

President 
Joan Manel Loureiro Vall - ERC-AM       

Vicepresident primer - Promoció Econòmica i Turisme
Xavier Dilmé i Vert - Tots per l'Empordà (TE)

Vicepresidenta segona - Programes d'assistència especialitzats, Oficina comarcal d'Habitatge, Participació Ciutadana, Immigració, Plans d'ocupació i formació i Centre Especial de Treball Tramuntana.
Sílvia Romero Quesada - ERC-AM
 
Vicepresident tercer - Ensenyament, Arxiu Històric Comarcal i Servei comarcal de Normalització Lingüística.
Enric Marquès Serra - ERC-AM 

 
CONSELLERS AMB DELEGACIÓ ESPECÍFICA

Àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica, Agricultura, Ramadería i pesca, Servei comarcal de Recollida d'animals abandonats i Protecció Civil.
Marc Calvet Martí - ERC-AM

Esports / Consell Esportiu i Serveis Informàtics
Xavier Coll Rovira - ERC-AM

Cultura, Patrimoni i Joventut
Agnès Gasull i Costa - ERC-AM

Règim Interior
Jaume Fontdevila Tarabal - Tots per l'Empordà (TE) 

Atenció a les dones, Benestar Social i Família i Sanitat
Dolors Subirana Gou - ERC-AM

Ensenyament

Manel Vallès Rodríguez - Unió i Progrés Municipal (UPMcat)
i Pi - UPMcat

Programes d’assistència especialitzats, Oficina comarcal d’Habitatge, Participació Ciutadana, Immigració, Plans d’ocupació i formació i Centre Especial de Treball Tramuntana.
Sílvia Romero Quesada

 

CONSELL DE PRESIDÈNCIA

Està format pel president del Consell Comarcal, els vicepresidents comarcals i els presidents de les comissions informatives.

 • Joan Manel Loureiro Vall (President del Consell Comarcal)
 • Albert Costa Marcé (Gerent del Consell Comarcal)
 • Maria Lourdes Palomino Pellicer (Secretaria del Consell Comarcal)
 • Yolanda Toral Morente (Interventora del Consell Comarcal)
 • Xavier Dilmé i Vert (Vicepresident primer i President de la Comissió informativa d'Assistència als Municipis, Règim Interior i Activitat Econòmica)
 • Sílvia Romero Quesada (Vicepresidenta segona i Presidenta de la comissió informativa d'Atenció a les Persones)
 • Enric Marquès Serra (Vicepresident tercer i President de la comissió informativa de Territori)
 • Jaume Fontdevila Tarabal (Conseller comarcal de Règim Interior)
 • Dolors Subirana Gou (Consellera comarcal d'Atenció a les dones, Benestar Social i Família i Sanitat)
 • Marc Calvet Martí (Conseller comarcal de Medi Ambient)
 • Agnès Gasull Costa (Consellera Comarcal de Cultura, Patrimoni i Joventut)
 • Xavier Coll Rovira (Conseller Comarcal d'Esports/Consell Esportiu i Serveis Informàtics)
 • Manel Vallès Rodríguez (Conseller Comarcal d'Ensenyament)

 

CONSELL D’ALCALDES
Està format pels 36 alcaldes del Baix Empordà.

 

COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió d’Assistència als Municipis, Règim Interior i Activitat Econòmica.
President Xavier Dilmé Vert

 S’ocuparà dels següents assumptes:

 • Hisenda
 • Règim Interior
 • Serveis Informàtics
 • Pla únic d'obres i serveis
 • Oficina comarcal d'Arquitectura i Enginyeria
 • Assistència al Municipis
 • Recursos Humans
 • Promoció Ecomòmica  i Turisme 
 • Comerç i Empresa

Aquesta comissió es constituirà com a COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES per desenvolupar les funcions que la legislació atribueix a aquesta comissió específica.

Comissió d'Atenció a les Persones  
Presidenta Silvia Romero Quesada

S’ocuparà dels següents assumptes:

 • Sanitat
 • Serveis Socials d'Atenció Primària
 • Programes d'assistència especialitzats
 • Oficina comarcal d'Habitatge
 • EAIA
 • Participació Ciutadana
 • Immigració
 • Plans d'ocupació i Formació
 • Centre Especial de Treball Tramuntana

Comissió de Territori 
President Enric Marquès Serra

S’ocuparà dels següents assumptes:

 • Àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica.
 • Agricultura, Ramadería i Pesca
 • Servei comarcal de Recollida d'animals abandonats
 • Mobilitat
 • Protecció Civil
 • Servei comarcal de Normalització Lingüística
 • Arxiu Històric Comarcal
 • Ensenyament
 • Esports/Consell Esportiu
 • Joventut
 • Cultura i Patrimoni

 

FUNCIÓ TÈCNICA

Gerent: Albert Costa Marcé
Secretari: Maria Lourdes Palomino Pellicer
Interventora: Yolanda Maria Toral Morente