Contacte
Gestió Cadastral

Responsable: Narcís Torroella

c/ Del Raig, 5 baixos

Tel. 972 642 310
Fax 972 645544

Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
cadastre@baixemporda.catGestió Cadastral

El Consell Comarcal Baix Empordà, en base a les competències que li atorguen el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, la delegació dels Ajuntaments i el vigent Conveni amb la Direcció General del Cadastre, realitza diversos treballs de gestió tributària que tenen per finalitat l’actualització del cadastre

PIC

El Departament de Cadastre del Consell Comarcal del Baix Empordà, d’acord amb la Gerencia Territorial del Cadastre, també realitza les tasques de P.I.C. (Punt d’informació Cadastral).

Pel que fa al servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord amb els articles 50-54 del RDL 1/2004, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte caldrà que aportin el DNI o l’autorització (model que es facilitarà des d’aquest PIC) degudament signada i acompanyada de la còpia del DNI del titular.

En cas que el titular cadastral sigui difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva relació directa amb l’esmentat bé.

Aquests certificats telemàtics tindran els mateixos efectes que els expedits pels òrgans de la Direcció del Cadastre General.

Documents Adjunts


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies