Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà

L'Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà (OTEBE) és un ens creat per tal d’impulsar la transició energètica a la comarca mitjançant la potenciació de projectes, l’assessorament general i l’acompanyament als ajuntaments en les polítiques municipals. L'impuls de la mateixa prové d'una col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona.