La Transició Energètica a les Escoles

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LES ESCOLES

L'educació a les escoles és un pilar fonamental per tal d'aconseguir canvis a la societat.

XERRRADES

Els temes que us proposem tractar són:

  • El canvi climàtic i la transició energètica
  • La importància de la rehabilitació energètica dels edificis
  • El canvi de model de la mobilitat
  • La biomassa i la gestió forestal sostenible
  • L'autoconsum fotovoltaic
  • Les comunitats locals d'energia

Per a més informació contacteu-nos a l'Oficina a energia@baixemporda.cat.

 

 

TALLER MÉS O MENYS?

Es tracta d’un recurs ofert per la Diputació de Girona sobre l’eficiència energètica i l’energia solar fotovoltaica dirigit als escolars de primària i secundària. Es presenta en format de tallers als centres educatius. També s’ofereix com a taller de sensibilització dirigit a la ciutadania en general.

Veurem com produir una part de l’electricitat de la nostra casa amb energia solar; comprovarem els avantatges i els inconvenients de l’energia solar fotovoltaica; demostrarem que els aparells eficients, tot i ser més cars, estalvien energia, emissions i molts diners i veurem com combinant l’estalvi, l’eficiència energètica i l’energia solar podríem cobrir les nostres necessitats energètiques i generar un impacte ambiental i econòmic molt baix.

 

Hi ha dos tallers disponibles:

L’EFICIÈNCIA I L'ESTALVI ENERGÈTIC A CASA:

Edat: pensat per 5è i 6è de primària.
Durada del taller: 2hores.
Assistents: 25-30 alumnes.

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A CASA:

Edat: pensat per educació secundària.
Durada del taller: 2hores.
Assistents: 25-30 alumnes.

Podeu disposar del recurs sol o amb la dinamització d'un tècnic de l'Oficina.
Per a més informació contacteu-nos a l'Oficina a energia@baixemporda.cat.

 

 

IMPLEMENTACIÓ D'UNA AUDITORIA ENERGÈTICA A L'ESCOLA

El programa d'estalvi energètic Euronet 50/50 Max té com a objectiu reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera incentivant l’estalvi energètic a les escoles i instituts.

La metodologia utilitzada és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit: l'ajuntament i l’escola signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l’escola es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. Com a resultat, tothom hi guanya: l’escola ensenya als alumnes com estalviar energia a través del canvi de comportaments i obté recursos financers addicionals, l'administració local té menors costos energètics i la comunitat local un medi ambient més net.

Des de l’OTEBE oferim als centres educatius acompanyament en l’execució dels projectes i de les actuacions.

Per a més informació contacteu-nos a l'Oficina a energia@baixemporda.cat.

Conèixer més sobre el projecte a nivell Europeu: Euronet 50/50 MAX