TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

El Consell Comarcal treballa per complir els objectius de reducció d'emissions estipulats i, per tal de fer-ho possible, impulsa la transició energètica a través de diferents accions:

  • Realitzant una auditoria energètica de tots els seus equipaments, per valorar la situació energètica dels mateixos.
  • Instal.lant de sistemes de generació energètica renovables als edificis del Consell.
  • Promocionant la mobilitat sostenible entre el personal.
  • Planificant la millora del parc de vehicles del Consell.

 

AUDITORIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS:

Reduir el consum d’energia als edificis és tant una qüestió financera com mediambiental.

La realització d’una auditoria energètica és essencial per conèixer el comportament energètic d’un edifici i veure quines possibles millores s’hi poden implementar.

Durant l’any 2022 s’han dut a terme auditories energètiques als nou edificis del Consell Comarcal:

   • Edifici de Can Salamó
   • Oficines Serveis Socials
   • Promoció econòmica i RRHH
   • Recaptació de La Bisbal
   • Recaptació Begur
   • Recaptació Palamós
   • Recaptació Platja d’Aro
   • Magatzem de Vulpellac
   • Centre Tramuntana de Palafrugell

En aquests moments s’estan redactant els informes finals. De les conclusions de les auditories, se’n derivaran uns protocols de funcionament per assegurar un major estalvi energètic.

També es determinarà una proposta de telegestió energètica als edificis, com a eina per consultar i controlar el consum energètic de les instal.lacions energètiques a temps real. La telegestió permet programar alarmes que avisin en cas de consums exagerats o avaries, amb l’objectiu de ser més eficients energèticament.

 

 

INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES ALS EDIFICIS DEL CONSELL:

Per a l’exercici 2023 es preveu el muntatge de dues instal·lacions de generació elèctrica amb energia solar fotovoltaica per autoconsum compartit ubicades a l’Edifici Salamó (Seu del Consell Comarcal) i a l’edifici del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell.

L’Edifici Can Salamó subministrarà energia solar als quatre edificis del Consell Comarcal de La Bisbal d’Empordà mitjançant la instal.lació de 35kWn de potència nominal (20 kWn a la primera fase al 2023 i la resta a la segona, prevista per al 2024). Així, s’aconseguirà la generació del 22% de tota l’energia consumida*, equivalent a evitar les emissions de 10.424 kgCO2 anuals***.

L’Edifici Tramuntana instal.larà 16kWn de potència nominal (8 kWn al 2023 i la resta al 2024) generant el 32% de l’energia consumida**, equivalent a evitar les emissions de 4.083 kgCO2 anuals***.

*: 182.948,36 kWh/any consumits de juny 2021 a maig del 2022.
**: 49.271,45 kWh/any consumits de juny 2021 a maig del 2022.
***: Calculadora d'emissions de GEH de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, actualitzada pel 2022.

 

 

 

PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE AL CONSELL COMARCAL:

La mobilitat és un dels agents d’emissions de CO2 més importants, pel que durant el 2023 s’ha elaborat un estudi per avaluar l’estat actual de la mobilitat i el seu impacte mediambiental entre els treballadors públics de La Bisbal d’Empordà. L’objectiu final de l’estudi és afavorir l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant-ne l’ús.

Així, s’ha obtingut el document “Pla de Desplaçaments d’Empresa dels treballadors públics de la Bisbal d’Empordà” que proposa un conjunt d’actuacions que permetran optimitzar la mobilitat de les 535 persones que corresponen al  personal dels centres de treball següents:

  • Consell Comarcal del Baix Empordà
  • Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
  • Jutjats de La Bisbal d’Empordà
  • INS La Bisbal

El Pla s’ha presentat telemàticament al conjunt de treballadors públics de La Bisbal, i a partir d’aquí, es preveu traslladar a les administracions competents les diferents mesures proposades a l’estudi per anar-les implementant.

 

 

PLA D'ELECTRIFICACIÓ DEL PARC MÒBIL DEL CONSELL COMARCAL:

En aquests moments el Consell Comarcal disposa d’11 vehicles (furgonetes i turismes) que son utilitzats pels treballadors durant la jornada laboral. La majoria dels vehicles són de combustió. El pla de renovació de flota del consell preveu anar substituint-los gradualment per vehicles elèctrics. El primer vehicle s'ha adquirit al gener del 2023. S’instal·laran dos punts de recàrrega, un exclusiu pels vehicles de la flota del CCBE i un altre de pagament per a treballadors i visites.