LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL SECTOR INDUSTRIAL

Un dels sectors estratègics on impulsar la Transició Energètica a la comarca són les àrees d'activitat econòmica. Aquests són sectors que tenen grans consums i alt potencial de generació. S'ha de tenir en compte que els espais i cobertes dels polígons són molt grans i sovint estan disponibles. Es poden realitzar inversions molt interessants en instal.lacions de generadors d'energia fotovoltaica, amb períodes d'amortització relativament curts.

A fi de fer arribar informació als diferents emplaçaments de la comarca, des de l'Oficina de Transició Energètica (amb la col.laboració de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Diputació de Girona) s'han dut a terme vàries accions:

  Si esteu interessats en qualsevol d'aquestes accions o en temes de transició energètica, no dubteu a contactar amb l'Oficina Comarcal de Transició Energètica a energia@baixemporda.cat.

   

   

  JORNADES DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA ALS POLÍGONS DEL BAIX EMPORDÀ:

  A les últimes jornades es van encadenar dues ponències:

  1. La primera va parlar sobre l'associacionisme empresarial als polígons industrials i la seva importància per impulsar projectes de transició energètica, de la mà de Montserrat Rico, tècnica de la Diputació de Barcelona especialitzada en gestió de polígons. En ella va posar de manifest que l'associacionisme pot ser molt beneficiós, i sovint necessari, especialment en temes de transició energètica, doncs obre les portes a crear comunitats energètiques, facilita les compres agregades, permet planificar una millora de la mobilitat al polígon, entre d'altres.

  2. A la segona es va presentar l'experiència de l'associació del polígon de Bufalvent, la primera comunitat energètica empresarial de l'estat espanyol, de la mà de Jaume Castellà, tècnic d'EPI (Energia Per la Igualtat), consultora que ha acompanyat al polígon en la constitució de la mateixa.

  Podeu veure tota la presentació al següent vídeo:

  Tercera sessió. Jornades de Transició Energètica als Polígons d'activitat econòmica del Baix Empordà

  Podeu consultar les presentacions de les xerrades:

   

  Programes de les diferents jornades que s'han organitzat (anys 2021-2023):

   

   

  AJUTS A LA INDÚSTRIA PER A L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

  SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIME I GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL:

  Subvencions per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1), i per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2). 

   

  TERMINI DE SOL.LICITUD:

  30 de juny del 2024.

   

  Beneficiaris:

  Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques), que compleixin els requisits.

  Quantia:

  La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

  • El 30% de la inversió elegible del projecte.
  • Les quanties que resultin d'aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:
   • 30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
   • 40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.
   • 50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.
  • La quantia màxima d'ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 d'euros.

  L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 35.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/770.0001/6310 del pressupost de l'Institut Català d'Energia per a l'any 2021.

  Les ajudes d'aquesta convocatòria seran cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, excepte en els casos de les actuacions que no siguin elegibles dins Programa esmentat.

   

  Data d'actualització  09/02/2023

   

  Convocatòria 2021:

  El Ministerio para la Transición Ecológica ha allargat el termini del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins el 30 de juny de 2023 i s’ha incrementat el pressupost del Programa per a cada comunitat autònoma.

  En el cas de Catalunya, l’ampliació de pressupost del Programa d’ajuts és de 35 M€. I aquesta dotació ha estat incrementada en 25 M€ més.

  Té gairebé les mateixes característiques i requisits que la convocatòria anterior, excepte pel que fa al termini per a sol·licitar els ajuts, que s'ha ampliat fins el 30/06/2023 i pel que fa al mètode de càlcul de l'import de l'ajut, que també ha quedat modificat.

  Totes les empreses interessades hauran de formalitzar novament la seva sol·licitud d’ajut, i ho podran fer a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la convocatòria, és a dir, a partir del 5 de juny. 

  Data d'actualització: 20/01/2023