LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA ALS AJUNTAMENTS

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA ALS AJUNTAMENTS

Els ajuntaments dels trenta-sis municipis de la comarca estan treballant en la Transició Energètica a diferents nivells. Des de l’Oficina de Transició Energètica es dona suport i acompanyament en la mesura del possible.

A continuació trobareu diferents apartats: des d'iniciatives que estan duent a terme els ajuntaments fins a informació pràctica per a ajuntaments relacionada amb la transició energètica als municipis.

 

PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L'ENERGIA

Un dels compromisos més significatius des de l'administració local és l'adhesió de la gran majoria dels municipis al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que és el principal moviment europeu que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

El Pacte de les alcaldies per a l'energia i el clima és una iniciativa promoguda per la Comissió Europea a la qual s’han adherit trenta dels trenta-sis municipis de la comarca del Baix Empordà. En aquest pacte, les autoritats regionals adquireixen el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris.

Els signants del pacte es comprometen a reduir les emissions en un 55% al 2030 i assolir la neutralitat climàtica al 2050, en consonància amb els compromisos establerts a nivell europeu.

Cada municipi té en procés de redacció un Pla d'Acció local per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en què identifica un conjunt d'accions per dur a terme en l'àmbit de l'ajuntament, en edificis residencials, en el sector terciari, transport urbà i gestió de residus. A nivell supramunicipal, es planifiquen un seguit d’accions agrupades segons la unitat de paisatge corresponent.

Properament en podreu consultar la publicació dels PAESC.

La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals gironins, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, promou aquesta iniciativa europea en l'àmbit de les comarques gironines.

 

 

Pacte de les Alcaldies per l'Energia i el Clima

 

 

E-PLANET

Projecte centrat en facilitar l'adopció d'accions coordinades de transició energètica per part del sector públic europeu.

Les plataformes actuals que fan servir les autoritats locals de la UE per gestionar la transició energètica són heterogènies, la qual cosa comporta una pèrdua d'informació i dificultats per compartir dades i implicar les comunitats.

El projecte ePLANET H2020 té com a objectiu el desplegament d'una nova governança de clustering per a la transició energètica basada en un marc digital per compartir informació harmonitzada

ePLANET a les comarques de Girona

 

 

EÒLICA

El passat dia 25 de gener vam realitzar una presentació telemàtica del model Viure de l'Aire del Cel, un projecte comunitari d'energia eòlica promogut per la societat EOLPOP al municipi de Pujalt, a l'Anoia.

Durant la presentació, la Consellera de sostenibilitat i acció climàtica del Consell Comarcal del Baix Empordà, Agnès Gasull, va presentar la sessió, des de l'Oficina es va contextualitzar la situació actual de la comarca i en Pep Puig, principal promotor de la iniciativa, va explicar tot el procés seguit, els inconvenients superats i l'estat actual de l'aerogenerador, així com les prospectives futures.

Un exemple molt inspirador!

 

 

BIOGÀS

Vist que els PAESC de les unitats de paisatge de la comarca i diferents documents estratègics a nivell de província i país la contemplen, el 15 de maig del 2023 vam realitzar una jornada informativa per presentar el biogàs a la comarca. En aquesta es va explicar la tecnologia i les possibilitats de desenvolupament als municipis baixempordanesos. La comarca disposa de recursos orgànics que fan possible plantejar-la, doncs s'hi generen dejeccions ramaderes a les granges, FORM als municipis i fangs a les depuradores.

Després d'aquesta primera sessió, es prepara una visita tècnica a una planta de generació d'energia elèctrica i tèrmica a partir de biogàs i una jornada explicativa sobre l'aprofitament del digestat que aquest tipus d'instal.lacions generen.

 

 

 

 

 

ACCIONS MUNICIPI A MUNICIPI:

DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Municipis de la comarca del Baix Empordà que s'han sumat a la declaració d'emergència climàtica ja impulsada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal:

 

 

DADES DE CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL

Municipis que han permès la publicació de dades en format obert.

 

 

POTENCIAL D'IMPLEMENTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN SÒLS PÚBLICS

Consulta el mapa SITMUN.

Ruta a seguir: Casella: Mediambient > Potencial energies renovables sòl públic (DDGI) > Classificació multicriteri > Fotovoltaica.