LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA ALS MUNICIPIS

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA ALS MUNICIPIS

Els municipis de la comarca estan implicats en la Transició Energètica a diferents nivells. Des de l’Oficina de Transició Energètica es realitzen estudis, es recerca finançament i es difonen casos d’èxit d’aquells temes relacionats amb l’estalvi, l’eficiència energètica, les energies renovables i l’adaptació al canvi climàtic.

Es treballa amb la ciutadania, l'administració i els diferents sectors econòmics: turístic, industrial i agrícola.

Els principals àmbits d’actuació són:

  • Impuls a les energies renovables.
  • Impuls a l’estalvi i l’eficiència energètica.
  • Impuls de les instal·lacions d’autoconsum compartit.
  • Impuls de les comunitats locals d’energia.
  • Impuls de la generació de calor amb biomassa provinent de la gestió dels boscos de la comarca.
  • Aprofitament dels recursos orgànics comarcals per la generació d'energia a través del biogàs.
  • Planificació de la implementació de les infraestructures necessàries per realitzar la transició energètica a la comarca.

 

 

BIOGÀS

Vist que els PAESC de les unitats de paisatge de la comarca i diferents documents estratègics a nivell de província i país la contemplen, el 15 de maig vam realitzar una jornada informativa per presentar el biogàs a la comarca. En aquesta es va explicar la tecnologia i les possibilitats de desenvolupament als municipis baixempordanesos. La comarca disposa de recursos orgànics que fan possible plantejar-la, doncs s'hi generen dejeccions ramaderes a les granges, FORM als municipis i fangs a les depuradores.

Després d'aquesta primera sessió, es prepara una visita tècnica a una planta de generació d'energia elèctrica i tèrmica a partir de biogàs i una jornada explicativa sobre l'aprofitament del digestat que aquest tipus d'instal.lacions generen.

 

 

 

CRITERIS PER AL MÀXIM APROFITAMENT FOTOVOLTAIC DE LES COBERTES DELS EDIFICIS

L’objectiu d’aquest estudi és establir els criteris a tenir en compte en el disseny de projectes d’autoconsum fotovoltaic per tal de maximitzar l’energia generada per unitat de superfície de teulada o coberta d’un edifici mantenint una rendibilitat econòmica raonable. A efectes pràctics, això implica
la instal·lació de la quantitat més gran de potència pic a les cobertes dels edificis. Així doncs, no es busca l’objectiu purament econòmic de qualsevol instal·lació d’autoconsum de maximitzar el valor de cada kWh generat al mínim cost d’inversió, sinó ampliar-lo a un aspecte més social i mediambiental
per tal d’avançar cap a la neutralitat climàtica dels edificis evitant al màxim l’emissió de CO2.

 

 

PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L'ENERGIA

Un dels compromisos més significatius des de l'administració local és l'adhesió de la gran majoria dels municipis al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que és el principal moviment europeu que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

 

 

ACCIONS MUNICIPALS:

Enllaços d'interès:

 

 

ACCIONS MUNICIPI A MUNICIPI:

1- DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Municipis de la comarca del Baix Empordà que s'han sumat a la declaració d'emergència climàtica ja impulsada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal:

 

 

En breu podreu consultar municipi a municipi el següent tipus d'informació:

  • Normativa, bonificacions, ajuts i tramitacions municipals d'instal.lacions solars fotovoltaiques.
  • Municipis adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.
  • Compromisos establerts a través del  Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)