Contacte
Protecció Civil

Contacte: Alícia Flores

c/ Tarongers, 12

17100 - La Bisbal d'Empordà

Telèfon 972642310 (ext.291)

e-mail: aflores@baixemporda.catServei Comarcal de Protecció Civil

El servei de Protecció Civil del Consell Comarcal del Baix Empordà posa a disposició dels municipis i dels ciutadans de la comarca aquesta web, d’una banda com a eina de suport per a la gestió de les emergències, i d’altra banda per donar  resposta als objectius del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca.

 

SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

Elaboració de Plans d’Actuació Municipals i Plans Específics Municipals

Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC 2401, de 29 de maig de 1997), els plans que els municipis han d’elaborar estan en funció de la seva població, del règim especial turístic i dels riscos que els afecten. A més a més, el Decret 210/1999, de 27 de juliol, estableix l’estructura del contingut mínim dels plans de protecció civil municipals (plans bàsics d’emergència municipal, plans d’actuació municipal i plans específics municipals).

Així doncs, per a cada municipi és obligat o recomanat, depenent de les circumstàncies, redactar els manuals d’actuació per a aquells riscos que els afecten.

Des de l’Àrea de SIG es treballa en la redacció dels plans de protecció civil municipals, segons l’esquema proposat per la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera s’està duent a terme des de l’any 2006 l’elaboració dels Plans d’Actuació Municipals per a Incendis Forestals (INFOCAT), per a Inundacions (INUNCAT), per a Nevades i Glaçades (NEUCAT), per a Emergències Sísmiques (SISMICAT), per a Contaminació Accidental de les Aigües Marines (CAMCAT)  i per a emergències en instal·lacions amb substàncies perilloses (PLASEQCAT) i també el Manual Bàsic d’Actuació, els Programes d’Implantació i Manteniment i la cartografia general i específica de cada pla.

Els ajuntaments interessats en aquests serveis, d’elaboració de plans d’actuació municipals i plans específics municipals, poden posar-se  en contacte amb el responsable de l’àrea.

 

Elaboració de Plans d’Autoprotecció

El Decret 82/2010, de 29 de juny, aprovat per la Generalitat, estableix el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. És a dir, obliga als ajuntaments a disposar de plans d’autoprotecció en llars d’infants, escoles, geriàtrics, pavellons, sales de festa, etc.

Es tracta, en essència, de disposar d’un protocol que permeti reaccionar en cas d’una veritable emergència al centre o activitat en qüestió (un incendi  per exemple), amb l’objectiu de minimitzar els danys a persones i instal·lacions. En aquest sentit el Pla d’Autoprotecció avalua els riscos, estableix un seguit de protocols d’actuació i uns mitjans per fer front a episodis d’emergència. D’altra banda, el mateix document estableix el que s’anomena “implantació del pla”, un seguit d’eines adreçades a fer-lo veritablement operatiu i útil (simulacres periòdics, formació del personal, manteniment de les instal·lacions).

Aquest Consell Comarcal disposa de 3 tècnics acreditats per a l’elaboració i redacció de plans d’autoprotecció, així com per a la redacció d’informes municipals preceptius. Un d’aquests tècnics està acreditat per totes les categories i els altres dos a nivell C.

D’altra banda, en data 10 d’octubre de 2011, el Ple del Consell Comarcal, va acordar la creació de la Comissió de Protecció Civil de la comarca, com a òrgan impulsor de les tasques relacionades amb activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, d’acord amb el Decret 82/2010, segons el qual en cas que el Consell Comarcal disposi de comissió comarcal de protecció civil, les funcions d’homologació dels Plans d’Autoprotecció per part dels municipis poden ser delegades en el consell comarcal corresponent.

Aquesta Comissió està integrada per:

 • Conseller delegat de Protecció Civil
 • Gerent del Consell Comarcal
 • Secretari del Consell Comarcal o funcionari en qui delegui
 • Tècnics del Consell Comarcal acreditats per la redacció dels Plans d’Autoprotecció.

 Els interessats en aquest servei poden posar-se en contacte amb el responsable de l’àrea.

 

PROTECCIÓ CIVIL A LA COMARCA

Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil a la Comarca del Baix Empordà

El Pla d’Assistència i Suport  en matèria de Protecció Civil a la comarca del Baix Empordà va ser aprovat per ple el 8 de juny de 2009, homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 22 d’octubre de 2010 i actualitzat el febrer de 2012. Compta amb l’adhesió de tots els municipis de la comarca.  Aquest document va ser redactat per l’Àrea de SIG, en col·laboració amb les diferents àrees i serveis del consell comarcal, i té com a objectius:

 • Donar suport als municipis de la comarca en la planificació, la prevenció, la gestió d’emergències supramunicipals i les actuacions posteriors a les emergències supramunicipals.
 • Establir un manual i protocol d’emergències per a tots els serveis comarcals que ho requereixin.
 • Establir l’estructura tècnica comarcal que s’adapti a les necessitats dels serveis de protecció civil de la comarca.

D’altra banda, atès que l’esmentat pla preveia la possibilitat de creació de la Junta de Protecció Civil Comarcal, en data 10 d’octubre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va acordar la creació de la Comissió de Protecció Civil de la Comarca del Baix Empordà. Aquesta Comissió es va constituir el dia 29 de febrer de 2012 i està constituïda per:

Consell Comarcal del Baix Empordà:

 • Gerent del Consell Comarcal
 • Conseller de Protecció Civil
 • Tècnic/a de Protecció Civil
 • Responsable de l’Àrea de SIG
 • Responsable de l’Àrea de Medi Ambient
 • Responsable de l’Àrea d’Ensenyament
 • Responsable de l’Àrea de Benestar i Família
 • Responsable de l’Àrea de Joventut
 • Responsable del Consell Esportiu
 • Tècnic/a de Protecció Civil del Consell Comarcal

Representant del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Representant dels Mossos d’Esquadra

Representant del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya

Representant de les Policies Locals

Representant de la Creu Roja

Representant de l’Institut Català de la Salut (ICS)

Representant del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)

Representant dels ADFs del Baix Empordà

Alcaldes/esses o regidors/es designats pels grups polítics comarcals

Representant dels Serveis Territorials d’Interior a Girona

 

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ: CONSELLS PER A L’AUTOPROTECCIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA

Riscos naturals:

Riscos tecnològics:

Altres riscos:

TELÈFONS D'INTERÈS

 • Telèfon d’emergències: 112


AVISOS I NOTÍCIES

Notícies de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

 

ACTUALITAT

Consells per als boletaires

Seguretat a la muntanya

Seguretat a les platges

Incendis Forestals

Novetats d’aplicació del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Revetlles

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà

Àrea de Benestar Social  i Família

Consell Esportiu del Baix Empordà

Twitter Emergències Generalitat de Catalunya

Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Departament Interior

Servei Català de Trànsit

012-Oficines d'atenció ciutadana

Servei Meteorològic de Catalunya

Instituto Nacional de Meteorología

Nivell Pla Alfa

Nivell risc d'incendis forestals

L'aigua en temps real

Diputació de Girona

Consorci de les Gavarres

Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Creu Roja

Localret

Endesa

Gas Natural Fenosa

Movistar

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies