Contacte
Recaptació

Consell Comarcal Baix Empordà

Responsable: Narcís Bahí

Carrer del Raig, 5 baixos
Tel. 972 64 09 24
Fax 972 64 55 44
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
recaptacio@baixemporda.catRecaptació

El Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà va iniciar les seves funcions l’any 1994. Aquestes funcions estan adreçades a la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la comarca que ho hagin delegat, així com altres entitats de dret públic interessades en el servei, com ara comunitats de regants. El nostre objectiu és aconseguir la millor eficàcia, donant tant als ajuntaments i entitats titulars d’aquests ingressos, com als ciutadans la millor atenció possible.

Des de l’inicia de l’assumpció d’aquest Servei pel Consell Comarcal del Baix Empordà, el ja llunyà any 1994, es va apostar, amb el ple suport de tots els responsables, per una informatització exhaustiva, comptant amb la tasca de R+D realitzada conjuntament amb els serveis informàtics del propi Consell Comarcal, abandonant des del primer dia el vell concepte del paper, per donar pas al suport informàtic de la majoria de les tasques del nostre comès. La col·laboració, la bona entesa i la bona comunicació entre les nostres tècnics i els responsables dels ajuntaments i entitats així com el tracte continu i fluït ha desembocat en uns resultats francament bons des del primer exercici.

 El Servei de Recaptació està format per un equip de persones afectes directament a les tasques de recaptació voluntària i executiva,així com a altres tasques de gestió tributària i gestió de sancions de trànsit de diferents ajuntaments, repartides entre els serveis centrals i quatre oficines més d’atenció al públic obertes en diferents municipis de la comarca; comptem també amb la tasca inestimable realitzada des de les àrees de Tresoreria i Intervenció.

 Codi DIR del Servei de Recaptació: LA0012062

 CONTACTE:

Oficina de la Bisbal d'Empordà (Serveis centrals)
Tel. 972640924
Fax 972645544
Carrer del Raig, 5 baixos
17100 La Bisbal d'Empordà
E-mail
recaptacio@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0031-20-0200413715
CODI IBAN: ES49 2100 0031 2002 0041 3715 
CODI BIC:  CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

 

Oficina de Begur:
Ventura Sabater, 4 (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Tel. 972624030 - prov. 972624523
Fax 972624342
E-mail
recaptacio.begur@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0786-76-0200121281
CODI IBAN:ES13 2100 0786 7602 0012 1281
CODI BIC: CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

Oficina de Palamós :
Tel 972600161
Fax 972601222
Carrer Notaries, 22
17230 Palamós
E-mail
recaptacio.palamos@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> compte: 2100-0028-73-0200515566
CODI IBAN: ES10 2100 0028 7302 0051 5566
CODI BIC: CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

Oficina de Platja d'Aro:
c/ Verdaguer, 13 B
17250 Platja d'Aro
Tel. 972829870
Fax 972825286
E-mail
recaptacio.cpdaro@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0746-80-0200227101
CODI IBAN: ES22 2100 0746 8002 0022 7101
CODI BIC: CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

Oficina de Calonge:
Av. Puigcerver, 14 (Hotel d'Entitats)
17251 Calonge
Tel. 972653527
Fax 972609423
E-mail recaptacio.calonge@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0129-56-0200304320
CODI IBAN: ES71 2100 0129 56 02 00304320
CODI BIC: CAIXESBBXXX 

PAGAMENTS PER INTERNET

 

PER PAGAMENTS AMB MÒBIL PODEU DESCARREGAR LES APP DE LES ENTITATS BANCÀRIES

PER ANDROID - PAGAMENT DE REBUTS CAIXABANK SA  (es pot utilitzar per pagar amb qualsevol targeta o amb l'usuari de CaixaBankNow)

PER ANDROID - APP DE BBVA

PER ANDROID - APP BANC DE SABADELL 


PER iOS - PAGAMENT DE REBUTS  CAIXABANK SA  (es pot utilitzar per pagar amb qualsevol targeta o amb l'usuari de CaixaBankNow)

PER iOS - APP DE BANC DE SABADELL

PER iOS - APP DE BBVA

 


SUBHASTES

 

Com presentar una sol·licitud o un recurs:

A) En paper

1.- Ompliu la instància o formulari que trobareu a peu de pàgina

2.- Imprimiu-la i signeu-la

3.- Presenteu-la al registre d'entrada del Consell Comarcal o d'una altra administració pública, que  la traslladarà al Consell

B) Electrònicament  (cal signatura electrònica o certificat digital)

 (el termini per a presentació de recurs és d'un mes des de la data de notificació de l'acte administratiu impugnat)

Nota.- Les consultes per correu electrònic o telèfon no tenen efectes administratius en quant a la interrupció de terminis per a la presentació de recursos o al·legacions contra el procediment. Aquests hauran de presentar-se, si és el cas, de manera formal i el els terminis legalment establerts.

Tots els documents que segueixen, una vegada omplerts, es poden presentar electrònicament adjuntant-los a la instància general (els heu de desar prèviament al vostre ordinador).Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies