Contacte
Ensenyament

Responsable: Imma Ricart

Carrer del Raig, 7, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 55 59 – 972 64 23 10
Fax 972 64 26 52

ensenyament@baixemporda.cat

Horari d'atenció al públic:

De dimarts a divendres.

De 9 h a les 14 h.


Transport Escolar

                                                                                                      TRANSPORT ESCOLAR GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

L’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona el servei de 37 rutes de transport escolar a tota la comarca: 6 de transport no obligatori (dins del mateix municipi) i 28 de transport obligatori (entre municipis), 5 d'aquestes rutes són d'educació especial. Diàriament es transporten aproximadament 1.500 alumnes de les diferents poblacions de la comarca.

 

Qui té dret a fer ús del servei de transport escolar obligatori?

D’acord amb el Decret 161/96, l’Administració està obligada a prestar de forma gratuïta el servei de transport escolar a l’alumnat d’educació obligatòria (primària i secundària) que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. Per tenir dret al servei cal estudiar al centre que determini el Departament d’Educació de la Generalitat dins del mapa escolar de Catalunya.

 

Qui pot fer ús del servei de transport escolar no obligatori?

L'alumnat d'ensenyament obligatori (primària i secundària) i de segon cicle d'educació infantil, escolaritzat dins del seu terme municipal, que necessita utilitzar el servei de transport escolar de pagament gestionat pel Consell Comarcal.

 

Quan, on i com s'ha de fer la inscripció de transport?

Els pares/mares o tutors/ores hauran de tramitar la sol·licitud del servei prioritàriament de manera telemàtica: www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.

 

Quines inscripcions no s’acceptaran?

Les sol·licituds que no estiguin emplenades correctament o de les quals manqui documentació adjunta.

Les sol·licituds de l'alumnat que tinguin algun deute pendent de transport amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.

 

Qui determina els itineraris, horaris i parades de les rutes?

Abans de l’inici de curs i un cop rebudes les inscripcions de l'alumnat, l’empresa adjudicatària del servei i el Consell Comarcal acordaran els itineraris, els horaris i els llocs de les parades, d'acord amb l'horari lectiu del centre escolar.

No es podran efectuar canvis en els itineraris, horaris i llocs de les parades un cop iniciat el curs, per així poder garantir un bon funcionament del transport escolar. Cal dir, però, que per causes justificades es podran fer canvis amb l'acord previ entre la direcció del centre, l'empresa adjudicatària i el Consell Comarcal.

 

Quina és la funció del monitor/a acompanyant del transport escolar?

La presència d’acompanyants serà obligatòria en tots els vehicles de transport escolar. Les funcions bàsiques dels acompanyants són:

  • vigilar l’alumnat durant el trajecte
  • controlar la pujada i baixada de l’alumnat a les parades establertes, atenent la relació d’alumnes que els serà lliurada
  • controlar que tots els alumnes tinguin el seu carnet de transport
  • tenir cura que l’alumnat entri en el recinte de l’escola
  • informar la direcció del centre o l’empresa adjudicatària de les incidències i els usos del servei.

 

Preus i sistema de cobrament del servei de transport escolar no obligatori - curs 2020-2021

Ensenyament obligatori i segon cicle d’educació infantil: 

Alumnat escolaritzat dins el seu terme municipal o que fa un trencament de mapa escolar(*): 228,80 €/curs escolar.

A partir del segon fill usuari del servei: 114,40 €/curs escolar.

Aquest servei es cobra per avançat a través de domiciliació bancària, és import íntegre/curs escolar, independentment del nombre de dies d’ús del servei.

 

Els rebuts que es cobraran són:

114,40 € del 15 al 31 d'octubre de 2020

114,40 € del 15 al 31 de gener de 2021

 

A partir del segon fill usuari del servei:

57,20 € del 15 al 31 d'octubre de 2020

57,20 € del 15 al 31 de gener de 2021

 

Les sol·licituds posteriors al període d’inscripció d’aquest servei no tindran garantida la plaça de transport escolar; només es podrà optar al servei quan hi hagi places vacants. El Consell Comarcal del Baix Empordà obrirà una llista de reserves per ordre d’entrada d’aquestes sol·licituds.

 

(*) Els alumnes d’ensenyament obligatori que trenquen el mapa escolar

Aquest alumnat no té dret al transport, però podrà utilitzar-lo si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes.

 

Els alumnes d’ensenyament de cursos postobligatoris (batxillerat o cicles formatius)

Aquest alumnat no té dret al transport, però podrà utilitzar-lo si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes. Tanmateix, hauran de pagar una quota per a la utilització del servei, és un import íntegre/curs escolar, independentment del nombre de dies d'ús del servei.

El preu d'aquest servei transport no obligatori per al curs 2020-2021 és de 246 €/curs escolar

 

Els rebuts que es cobraran són:

123 € del 15 al 31 d'octubre de 2020

123 € del 15 al 31 de gener de 2021

 

En ambdós casos, les quotes que no es satisfacin dins dels terminis establerts suposarà la pèrdua del dret a utilitzar el transport de forma indefinida. La seva plaça quedarà coberta per la primera persona de la llista de reserves.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies. Els deutes es tramitaran per la via de recaptació.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies