Es demana l’impuls d’un estudi de mobilitat sostenible al Baix Empordà  

19/04/2021

Aquest estudi s’inclou en la demanda d’una moció presentada conjuntament en el ple ordinari celebrat avui dilluns a la tarda.

En el ple que s’ha celebrat aquesta tarda s’han aprovat diversos convenis pertanyents a l’àrea de serveis socials, com és el cas de la ratificació del conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per al desenvolupament del programa de gestió del servei municipal d’habitatge o la ratificació del conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per al desenvolupament  del programa de gestió  del servei municipal d’habitatge. Aquest darrer conveni té un cost de 40.000€ anuals i contempla els punts del conveni anterior de caire administratiu i d’altres tasques tècniques.  

També s’han aprovat diferents addendes de pròrroga pel conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquesta comarca per l’any 2021 i pel conveni relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2021.

Per al conseller comarcal de l’àrea, Daniel Encinas, “aquests convenis volen donar cabuda a l’augment de necessitats en matèria d’habitatge que han sorgit arran de la pandèmia de la Covid19 i millorar les prestacions que es donen des del Consell Comarcal”.

 

També s’ha ratificat el conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat beneficiària del Consell en el marc del programa SOC-UBICAT. Aquest és un conveni de prop de 100.000€. El programa va adreçat a persones que es troben en situació d’atur de llarga durada i ofereix un acompanyament i un assessorament perquè puguin trobar feina. S’atenen una cinquantena de persones amb aquest programa al cap de l’any.

 

S’ha demanat una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les accions de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) del Centre Tramuntana per l’any 2021. Aquesta subvenció s’ha demanat per un valor de 74.000€.

S’ha aprovat també la ratificació del conveni d’actualització de la delegació competencial dels serveis bàsics d’atenció social de primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent. Aquest any a més s’ha afegit el servei psicològic a famílies en situació de vulnerabilitat dins del que es contemplen com a serveis bàsics d’atenció social.

 

També s’ha tirat endavant la subvenció de la concessió nominativa a la Diputació per tal de cobrir el finançament necessari per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i també per a actuacions en matèria de salut pública i coordinació del servei comarcal de prevenció d'incendis, per al període de gener a desembre de 2021. Aquesta és una subvenció que es demana cada any per un valor de 715.799€.

 

El conseller comarcal Xavier Coll ha introduït el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament tècnic en matèria informàtica. En aquest ajuntament es destina un suport presencial de 3 dies a la setmana per al desenvolupament de tasques informàtiques.

 

S’han actualitzat les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en centres educatius de la comarca del Baix Empordà sufragats amb fons públics, per al curs 2021-2022. En aquesta actualització entre d’altres, es volen deixar més clars els criteris que poden arribar a sufragar el cost d’entre el 70 i el 100% en alguns casos.

 

S’ha aprovat la sol·licitud de subvenció a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) la màxima subvenció per portar a terme el Projecte de Benestar i Comunitat al Baix Empordà. Fa uns mesos es va posar en marxa el servei d’atenció psicològica a persones grans i aquest programa, que vol seguir-se impulsant, té un cost de 95.000€. Amb aquesta convocatòria del Dipsalut també es vol engegar un projecte que, amb el nom “Amb ulleres comunitàries”, vol vincular el pla d’inclusió de dinamització comunitària que s’està desenvolupant en el territori. Pel desenvolupament del pla s’ha demanat una subvenció de 103.000€ i el proper pas suposa fer xarxa amb els diferents agents necessaris a les diferents poblacions per tirar endavant el projecte.

 

S’ha aprovat també la contractació subjecte a la regulació harmonitzada i mitjançant procediment obert de la concessió del servei de menjador escolar i monitoratge a la comarca del Baix Empordà.

 

El punt 19 ha fet referència a l’Informe de Memòria d’activitats del Consell Comarcal del Baix Empordà 2020.

Per acabar s’ha aprovat una moció en la que s’insta a la Generalitat de Catalunya de fer un estudi de mobilitat que determinaria l’estat del transport públic a la comarca tot proposant una planificació de transport interconnectat per connectar les poblacions de l’Empordà entre elles i la resta de territori català. Es considera que aquest és un estudi necessari tenint en compte que hi ha petites poblacions a la comarca que queden, a dia d’avui, aïllades. És per això que s’ha aprovat una moció conjunta per a impulsar la mobilitat sostenible al Baix Empordà i a la Costa Brava.

Per al president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro “Cal un estudi per determinar les necessitats de mobilitat a la nostra comarca i que defineixi alternatives reals i sostenibles a la problemàtica existent”.