Finalitzada la fase de Diagnosi del Pla de Reactivació Socioeconòmica del Baix Empordà

20/04/2021

Aquesta diagnosi sobre l’activitat econòmica i l’ocupació a la comarca és clau per la detecció dels reptes i objectius que s’estan treballant entre el Consell i els agents econòmics i socials del territori

Durant el mes de març han tingut lloc diversos actes on s’ha presentat els resultats dels estudis que es van sol·licitar a una consultora externa, així com els corresponents a l’enquesta de reactivació promoguda per l’equip de reactivació socioeconòmica del Consell.

Els resultats de la diagnosi s’han centrat en detectar els punts forts i febles del model econòmic de la comarca en general i per municipis; mentre que l’enquesta s’ha focalitzat en avaluar la percepció sobre el grau d’afectació a 208 negocis i empreses del Baix Empordà.

Aquests estudis es troben a l’abast de tota la ciutadania a través del web del Consell, en l’apartat del Pla de Reactivació, dins de l’Àrea de Promoció Econòmica.

Per més informació, podeu contactar amb: reactivació@baixemporda.cat