Contractació de Personal

INFORMACIÓ PROVES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA D'ARQUITECTE TÈCNIC PER L'OFICINA TÈCNICA

La data de celebració de les proves del concurs oposició del dia 14 de gener de 2021 a les 9.00 hores del matí es faran a la Sala de l'Arxiu Comarcal Baix Empordà, situat al Carrer del Teatre Vell, 8 - 17100 de la Bisbal d'Empordà.