POBRESA ENERGÈTICA

POBRESA ENERGÈTICA

AJUT EPAH - ENERGY POVERTY ADVISORY HUB

Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica i amb col.laboració amb les àrees de Serveis Socials i Habitatge, hem aconseguit un ajut amb fons de la Unió Europea per rebre assistència tècnica especialitzada per fer front a la pobresa energètica.

L'Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) és una xarxa col·laborativa de parts interessades que té com a objectiu erradicar la pobresa energètica i accelerar la transició energètica justa dels governs locals a Europa.

A la segona convocatòria -2023- s'han seleccionat 28 propostes destacades, que representen 49 municipis de 12 països d'Europa. Els ajuntaments o autoritats supramunicipals escollits rebran suport directe per fer front a la pobresa energètica a nivell local. 

Aquesta col·laboració té com a objectiu empoderar els governs locals proporcionant-los l'assistència tècnica necessària per aconseguir resultats tangibles i impactants. En abordar la pobresa energètica a les seves comunitats, aquests municipis estan obrint el camí perquè altres puguin seguir el mateix i embarcar-se en iniciatives similars. 

A Catalunya han estat seleccionats  quatre consells comarcals: el Baix Empordà, Gironès, Pallars Jussà i Les Garrigues.